Tävling

P.g.a. tekniska problem kommer tävlingen Gissa plagget att starta på webben 30/3. Vi förlänger därför tävlingen med en dag, så att tävlingsbidrag får lämnas till och med 8/4.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar