Invigning på Västerbottens museumEn serie workshoppar "Gårdagens och dagens outfit" om kläder och hållbarhet 
har hållits i mars-april 2014 tillsammans med Gröna Huset och Västerbottens museum. 
Resultatet ingår i den nya textila basutställningen som invigs 2/5 2014 kl 19 på museet. 
Välkomna!