Gröna Huset
GRÖNA HUSET


Grundaren av Art & Eco, Heléne Idahl, är även initiativtagare till Gröna Huset; ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsprojekt som drivs av en ideell förening.

Projektet har sin grund i att det finns ett stort behov av stöd och samverkan över gränserna i hållbarhetsfrågor i Umeå och den norra regionen. 


Gröna Huset syftar till att möjliggöra mer samverkan, möten och aktiviteter kring hållbarhet utifrån ett gräsrotsperspektiv inför Kulturhuvudstadsåret 2014 och vidare.

Läs mer här gronahusetumea.blogspot.se